tisdag 28 augusti 2012

Matz Nilsson vill inte återförstatliga skolan

Presskontakt

Matz1

Den märkligt tillsatte nye ordföranden för Sveriges Skolledarförbund heter Matz Nilsson. Han vill inte som Lärarnas Riksförbund återföra skolan till staten.

En grundlig och opartisk utvärdering kan förhoppningsvis bidra till att belägga fakta och avliva en hel del myter, fortsätter Matz Nilsson. Men vi måste komma vidare i den här frågan. Dagens elever är inte betjänta av att vi fastnar i en diskussion om vad som egentligen hände 1991.

Utredningen av kommunaliseringens effekter för det svenska utbildningsväsendet har varit på gång en längre tid och ska inriktas på att studera förändringar på likvärdigheten, elevresultaten, läraryrkets status samt skolledarnas arbetssituation. Till utredare utsågs Leif Lewin, statsvetare och tidigare professor vid Uppsala universitet. Utredaren ska överlämna sina slutsatser till regeringen i januari 2014.

Huvudmannaskapet är en underordnad fråga enligt Sveriges Skolledarförbund.


Från Matz Nilssons pressmeddelande 23/8 2012
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_skolledarforbund/pressrelease/view/bra-med-grundlig-utvaerdering-av-kommunaliseringsreformen-786907

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.