lördag 12 maj 2012

Kurt Westlund oense med Lars Flodin

Den fråga som väckte lite mer debatt handlade om vinstdrivande skolor.

Motionärerna från Skånedistriktet ville att förbundsstyrelsen skulle verka för att den vinst som uppkommer i ett skolföretag ska återinvesteras i verksamheten. Förbundsstyrelsen höll med i sitt svar på motionen, att huvuddelen av vinsten bör återinvesteras, men att det är rimligt med att en mindre del av den tillfaller ägarna.

Men det utskott som behandlade frågan var enig med motionärerna - vinsten ska tillbaka i verksamheten.

- Det gynnar inte medlemsnyttan att ta ut vinster i fristående verksamheter, sa en av utskottsledamöterna, Rolf Bengtsson, Skåne.
- Men vi är inte emot friskolor, det finns många som drivs utan vinstintresse.

Förbundsstyrelsens hållning fick stöd av Anna Ericsson från VG1, en av två representanter från den privata sektorn. Kravet på återinvestering av hela vinsten, kan uppfattas som ett avståndstagande till fristående skolor.

Förbundsstyrelsen var inte helt enig när den vidhöll sitt sin uppfattning. Kurt Westlund, Skåne, hade en avvikande mening och tyckte bland annat att stora koncerner med vinstintresse har inte med skolan att göra.

Han fick mothugg av Lars Flodin:

- Det handlar inte om vinst eller inte. Vi har många entreprenörer som driver bra verksamhet. Det handlar om kvalitet.

Men Lars Flodin fick inte kongressens gehör för förbundsstyrelsens förslag. Med rösterna 31-26 vann utskottets förslag – all vinst ska återinvesteras i verksamheten.

 

Från Skolledaren nr 4 2012
http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/avtalmm/Sidor/Vinsten_tillbaka.aspx?newsitem=1302

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.