onsdag 2 maj 2012

Motion i riksdagen om skolledare

 

Forskning om skolan

 

Det är dags att ta den utbildningsvetenskapliga forskningen på mycket större allvar och se till att forskningsresultat och kunskapsbaserade metoder och erfarenheter kommer till användning i Sveriges skolor. Det är en viktig del i Socialdemokraternas arbete för att höja kunskapsresultaten och minska de sociala klyftorna i den svenska skolan. Det behövs mer av systematiska forskningsöversikter inom lärandets område. Forskningsresultat, kunskapsbaserade metoder och erfarenheter inom lärandets område behöver sammanställas och tillgängliggöras för skolans huvudmän, skolledare och lärare.

Stockholm den 2 maj 2012

Mikael Damberg (S)
Hans Hoff (S)
Berit Högman (S)
Carina Moberg (S)
Agneta Gille (S)
Eva Sonidsson (S)
Sven-Erik Österberg (S)
Fredrik Olovsson (S)
Jennie Nilsson (S)
Morgan Johansson (S)
Veronica Palm (S)
Urban Ahlin (S)
Peter Hultqvist (S)
Tomas Eneroth (S)
Lena Hallengren (S)
Anders Ygeman (S)
Matilda Ernkrans (S)
Ylva Johansson (S)
Marie Granlund (S)
Karin Åström (S)
Leif Jakobsson (S)
Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Ibrahim Baylan (S)


Från motion i Sveriges riksdag ons 2/5 2012
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-201112S13002-med-anle_GZ02XS13002/?text=true

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.