måndag 23 april 2012

Malmöavdelningen undersöker Kurt Westlunds omplacering

Ann-Britt Palm är ordförande för malmöavdelningen i Sveriges skolledarförbund. Hon kände inte till att Lärarnas riksförbund förhandlat så att Kurt Westlund fick lämna rektorsposten på Malmö latinskola. Ann-Britt Palm ska personligen fråga Kurt Westlund varför han inte fick vara kvar. Westlund placerades på en post som senior advisor under utbildningsdirektör Matz Nilsson på utbildningsförvaltningen i Malmö. Ann-Britt Palm vet inte varför Westlund hamnade där. Hon ska fråga honom om detta också.

Så alla ni distriksombud som på kongressen 24 - 25 april 2012 undrar varför Kurt Westlund i i förbundsstyrelsen för Sveriges Skolledarförbund inte fick ha kvar sitt rektorsjobb, fråga Ann-Britt Palm!

Om inte Westlund själv vill berätta hur Matz Nilsson fixade den nya tjänsten åt honom, så vet Ann-Britt Palm svaret vid det här laget.

Personalchefen Lars Silverberg har säkert varit involverad vid omplaceringen.

Ann-Britt Palm äger ingen tystnadsplikt i frågan utan omplaceringen är offentlig handling. Fråga Westlund! Om inte han svarar fråga Palm! Om även hon vägrar svara, begär ut dokumenten!

Ann-Britt Palm är områdeschef för skolorna i Gullvik/Hermodsdal.

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Fosie/Skola--forskola/BOU-organisation/Gullvik-Hermodsdal.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.