torsdag 19 april 2012

Matz Nilsson, Kurt Westlund och bilaffärerna

Malmö 2008-05-06

Agnesfridsgymnasiets bilaffärer

Läser med förfäran vad som tillåts ske där och att den ansvariga rektorn bara förflyttas. I en normal organisation hade chefen (rektorn) fått sparken och blivit polisanmäld för trolöshet mot huvudman med krav om ersättning för mellanskillnaden mellan försäljningspris och det faktiska värdet for bilarna. Men så går det inte till i Malmö kommun utan här omplaceras rektorn och får fortsätta att arbeta i samma kommun (foretag).

Att som Matz Nilsson (Malmö kommuns utbildningsdirektör) säger i Sydsvenska Dagbladet (SDS) 2008-03-13:

" - Det är svårt att avgöra vad en sådan bil skulle ha för marknadsvärde.. ..."

är kvalificerat strunprat. Den som är det minsta bilkunnig vet att det finns listpriser som med jämna mellanrum trycks i biltidningar. Annars gör man som varje bilköpare vet kör till en bilförsäljare och får bilen värderad. Självklart känner Kennet Persson (fordonsprogrammets rektor) till detta liksom Matz Nilsson.

Några frågor;

Varför har ingen reagerat tidigare eftersom detta pågått i årtionden?

Hur ser Malmö kommuns internrevision ut?

Hur ser delegationsordningen ut, dvs. vilka befogenheter har politikerna överlåtit till tjänstemännen?

Hur ofta ses dessa över och vad för slutsatser drar ledande beslutsfattare i Malmö av det inträffade?

Här avses både politiker och tjänstemän allt från kommunalrådet Ilmar Reepalu, utbildningsdirektör Matz Nilsson, fordonsprogrammets rektor Kennet Persson till andra.

Enligt vad jag hört ska Matz Nilsson bara skumma på ytan i sin undersökning. Han ska bara gå fem år tillbaks och inte 10 år som är preskriptionstiden för brott av den här typen. Varför det? Vad ska döljas?

Varför har inte Malmö kommun anmält det inträffade till skattemyndigheten? Om inte Malmö kommun vill anmäla det inträffade till skattemyndigheten varför gör den inte en egen utredning?

Den sista frågan är varför tillåter någon som kan bilbranschen att bilar säljs till underpriser? Är det for egen vinning eller? Enklast att få svar på den frågan är att kontrollera om det finns oredovisade pengar insatta på rektorns konto eller om bilar sålts till någon honom närstående. Här kan det handla om flera brott som trolöshet mot huvudman, bestickning, mutbrott, skattebrott, bokföringsbrott mm.

Att under årtionden attestera försäljningsfakturor för bilar som säljs till underpris ger tydligen inga påföljder i Malmö kommun. Beror det på att vi som drabbas via vår skatt är enkla skattebetalare långt från den värld som Ilmar Reepalu och andra ledande socialdemokrater lever i? Eller beror det på att de tänker; "varför bry sig det är ju långt till nästa val".

Eftersom Malmö kommun vill att bilskandalen ska glömas bort är mitt hopp att ni gräver djupare i sörjan så vi skattebetalare inte återigen ska betala för politikers och högre tjänstemäns likgiltighet.

Före detta lärarvikarie på Agnesfridsgymnasiet

Eftersom jag inte har en fast tjänst och fortfarande är verksam som lärarvikarie på malmöskolor vågar jag inte framträda med namn vilket jag hoppas ni har förståelse för.


Bilaffärer

Moms

Materialåtgång och lack

Prissättning av bilarna vid försäljning

Attestering av fakturor

Arbetsorder

Matz  Nilsson ville bara gå titlbaks några år (varför?)

Kolleger som ville köpa bilar men nekades (varför?)

Hur många bilar handlar det om under ca 15 år?

Kurt Westlund ytterst ansvarig för verksamheten på Tärnöskolan

Har Kurt Westlund undanhållt intäkter till kommunen vid försäljning av bilar?

Kurt Westlund har tystat sina medarbetare angående stöld från kassaskåp, där han var ensam om nyckel. Blev det polisanmält? Ca år 1998/2000.

Kurt Westlunds sekreterare Katalina fick gå. Visste hon för mycket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.